РЕКЛАМАЦИИ

Рекламация за фабрична повреда на продукт се приема само в деня на получаване на пратката от клиента. За целта трябва да бъдем уведомени по телефон(+359 889 60 61 62) или писмено по ел.поща (info@doublered.bg) за възникналият дефект в рамките на календарния ден, в който е извършена доставката.
За продуктите не се предлага гаранция и при неспазване на горепосочените условия, рекламации няма да бъдат удобрявани.